Как да купя бизнес?

Покупката на бизнес е нещо друго! Нещо много по-различно от това да купиш машина, лек автомобил, апартамент, сграда или други движими или недвижими вещи.

Към днешна дата, огромната част от собствениците на малкия и среден български бизнес не се интересуват от това какво представлява процеса, защо „големите играчи” придобиват конкуренти, има ли смисъл в сливанията на дружества след като в крайна сметка ТЕ вече „няма да командват парада”?

Ако все пак имате отговор на тези въпроси, сигурно вече си задавате следващия въпрос – как да купя бизнес? С други думи, Вие вече се питате от къде да започна, какво да направя най-напред?

Универсален отговор на тези въпроси няма, защото изходната точка на всеки предприемач по правило е различна. Има обаче няколко основни стъпки които трябва да се следват. Ето по-важните от тях:

1. Отговорете си на въпроса в какво съм добър?

На този етап трябва да прецените добре своите знания за съответната индустрия. Тези знания може да са събрани от Вас като служител или мениджър в конкурентно предприятие (в случаите когато искате да започнете свой бизнес), като собственик на предприятие от същата индустрия (в случаите когато планирате да придобиете конкурент) или като собственик на предприятие от друга индустрия (в случаите когато планирате да разширите предлаганите от вас услуги или продукти).

Не трябва да се подценяват и Вашите теоретични знания за съответната индустрия, както и за приложимата правна рамка (закони, наредби, правилници и други).

2. Отговорете си на въпроса какво искам да постигна?

Отговорът на този въпроси изисква добро познаване на продуктите/услугите, които ще предлагате след като придобиете бизнеса, на пазарите, на които се пласират, както и за преките Ви конкуренти.

След като разполагате с горната информация Вие ще можете да си поставите цели относно продуктите с най-голям потенциал за развитие, целевата Ви група от клиенти и пазари.

В случаите когато имате установен бизнес и придобивате нов от същата или друга индустрия, следва да прецените синергичните ефекти от сделката. С други думи, след сделката е възможно с по-малък ресурс да постигате по-високи резултати, напр. Вашата дистрибуторска мрежа се допълва, а не се припокрива с дистрибуторската мрежа на придобития бизнес.

3. Отговорете си на въпроса с какви ресурси разполагам?

Да, става въпрос за финансиране на потенциалната сделка по придобиване/сливане. Възможни са различни варианти, като най-очевидните са използване на собствени средства или привлечени чрез заем от банки или трети лица.

4. Набележете подходящи цели (targets) за придобиване/сливане?

Целите които си поставихте, цената на ресурса и достъпа до него на практика определя размера на възможните за придобиване/сливане цели.

Като имате предвид горните цели и ограниченията при финансирането, Вие можете да определите конкретни подходящи цели, с които да започнете преговори.

5. Наемете подходящите консултанти

Подходящият консултант е от първостепенно значение за успешна сделка. Изборът му влияе не само на процеса по преглед на целта и извършване на сделката по придобиване, но и на процесите по последващи промени в придобития бизнес.

Тук следва на направим уговорката, че „консултант” е събирателно на професионалисти от различни сфери, като юристи, данъчни консултанти, финансисти, специалисти по интелектуална собственост (марки, патенти и др.), инженери и др., които едновременно участват в процеса. Свързващото звено между различните професионалисти, както и между консултанта и клиента е бизнес брокера.

Не на последно място, индустрията и основната дейност на целта определя специализацията на професионалистите, които следва да се ангажират. Например, ако активите на целта са преди всичко недвижими имоти, юристите следва да имат познания във вещното право и не толкова в трудовото право.

6. Проведете срещи с потенциалните цели

Проведете цели със собствениците на потенциалните цели. Сберете информация за това дали собствениците са склонни да влязат в процедура по придобиване/сливане и какви са техните очаквания във връзка с това. Големи разминавания във Вашите очаквания и очакванията на собствениците са предпоставка за неуспешна процедура по придобиване/сливане.

7. Проведете процедурата по проучване на целите, чиито собственици са съгласни да влязат в процедура по придобиване/сливане.

Необходимо е да извършите преглед на състоянието на целта (due diligence). Прегледът може да се раздели на правен, данъчен, финансов, технически и др. Откритията направени в хода на прегледа имат пряко влияние върху крайната цена на сделката, както и върху методите и структурата плащането й.

Правилния подбор на консултант е предпоставка за надеждно извършен преглед на състоянието на целта. При всички случаи консултантът следва да има опит в сделки по придобиване/сливане, тъй като това е дейност коренно различна от „рутинната” дейност на заетите в процедурата специалисти.


Гореспоменатите въпроси са само началото на процедурата по придобиване на бизнес, защото остават за решаване още многобройни въпроси като определяне на цената на придобиване, начини на нейното плащане, изготвяне на документи във връзка с покупко-продажбата и не на последно място данъчно планиране на сделката.

За повече информация по процедурата за придобиване на бизнес, моля вижте другите материали в секциите на сайта или се свържете с автора на тази статия.

Автор
Росен Александров, адвокат
+359 884043191
Би Ту Би Нет OOD
www.b2bnet.info